Tuinberegening


Wanneer u ervoor hebt gekozen om tuinberegening te plaatsen, is het van groot belang een aantal logische stappen te volgen.

Er kan niet lukraak een aantal leidingen en sproeiers geïnstalleerd worden zonder dat er een duidelijk plan is opgesteld.

Het plan voor uw tuinberegening begint met een ontwerp. Hierdoor zal duidelijk worden welk gedeelte van uw tuin besproeid moet worden.

De terrassen moeten bijvoorbeeld waar mogelijk droog blijven.


Wij hanteren het volgende stappenplan:


  • Wij bespreken gezamenlijk het doel en uw wensen.
  • U levert een tuinontwerp aan of wij schetsen een tuinontwerp met daarin een beregeningssysteem opgenomen.
  • Wij stellen een specifieke offerte op voor de beregeningsinstallatie.
  • Wij komen met u tot overeenstemming en bereiden de uitvoering van het plan voor.
  • De benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd.
  • Wij geven u advies en instructies over uw tuinberegeningssysteem.


Om een juist ontwerp en de bijbehorende offerte op te kunnen stellen, hebben wij bepaalde informatie nodig over uw tuin.

Het begint met een tekening van uw tuin.

U kunt ons een tuinontwerp leveren. Indien u dit mogelijk niet hebt, kunnen wij een ontwerp voor u uitwerken.

Voor dit ontwerp maken wij dan eerst een afspraak bij u thuis.

Offerte


Nu het tuinontwerp en alle elementen zijn bepaald, kunnen wij een offerte opstellen. U ontvangt dan ook een beregeningsplan met bijbehorende offerte. Indien u nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u deze altijd stellen. Wij helpen u graag verder met een vakkundig advies. Indien u akkoord hebt gegeven op de offerte, maken we telefonisch een afspraak met u om de werkzaamheden in te plannen. Wij proberen altijd alle werkzaamheden in één dag uit te voeren.


Aansluiten leidingen


Na alle voorbereidingen kan er begonnen worden met de aanleg van uw tuinberegening. Eerst worden alle leidingen op de grond gelegd voordat ze ingegraven worden. Zo zijn we zeker dat de kortste wegen worden gebruikt en er geen extra leidingen hoeven te worden gelegd. Als alle leidingen zijn gelegd, starten we met het ingraven ervan.

Op de hoofdleiding kunnen watercontactdozen of wateraftappunten worden gemonteerd. Er kunnen zo meerdere sproeiers op één leiding aangesloten worden. Om de juiste waterdruk vast te houden, kan een hydrofoorpomp gebruikt worden. Deze wordt aangesloten op de waterbron. Door het gebruik van een pomp met hydrofoor is een constante waterdruk aanwezig.


Sleuven graven


Om de leidingen diep genoeg te plaatsen, wordt een sleuvengraver of minikraantje gebruikt, afhankelijk van de tuin en het aantal sleuven dat nodig is. Met een sleuvenfrees wordt weinig schade toegebracht aan de huidige tuin. Een minigraver wordt gebruikt als de tuin nog aangelegd moet worden. Een sleuvenfrees bespaart enorm veel handwerk en zorgt voor diagonale sleuven op de juiste diepte. Een sleuvenfrees kan afgesteld worden tot 50 cm diepte. Als alle sleuven zijn gegraven, kan het plaatsen van de leidingen starten.


Aansluiten sproeiers


Wanneer alle leidingen zijn getrokken, kunnen de sproeikoppen aangesloten worden. Er moet opgelet worden welke sproeiers waar aangesloten worden. In plantenborders worden namelijk nevelsproeiers gebruikt en voor het gazon turbine pop-ups. Het afstellen van de pop-ups is een lastige taak. Iedere sproeier moet een zone voorzien van de tuin. Als alle sproeiers zijn afgesteld, kan het systeem getest worden. Als de gehele tuin in het bereik van de sproeiers valt, is uw beregeningssysteem voltooid.

Waterbehoefte


De tekening van de tuin is gereed als alle details in uw tuin zijn vermeld. Nu kan er gestart worden met het aangeven van de waterbehoefte. Alle gebieden in de tuin die water nodig hebben, worden gemarkeerd zodat daarvan een duidelijk beeld is. Niet alle gebieden hebben een gelijke hoeveelheid water nodig. Een gazon kan verschillende gebieden hebben die een andere hoeveelheid water moeten krijgen. Het gedeelte van het gazon dat veel schaduw heeft, zal minder water nodig hebben dan het zonrijke gedeelte. Plantenborders en andere begroeiingen stellen alle aparte eisen. U moet voornamelijk rekening houden met de schaduw- en zonrijke gebieden.

De tekening wordt verdeeld in meerdere gebieden. Ieder gebied heeft zijn eigen waterbehoefte. Als alle gebieden aangegeven zijn, kan er gestart worden met het aangeven van de sproeipunten en hun reikwijdte. Ieder sproeipunt wordt zorgvuldig bepaald door een expert en aangegeven op de tekening. Als alle sproeipunten getekend zijn, worden vervolgens de leidingen ingetekend. Gewenste elektriciteitskabels kunnen ook op het ontwerp genoteerd worden.


Watervoorziening


Een beregeningsinstallatie kan natuurlijk niet werken zonder een watervoorziening. Er zijn meerdere mogelijkheden om een sproei-installatie van water te voorzien.

Afhankelijk van de waterbehoefte moet er een keuze gemaakt worden tussen verschillende waterbronnen:

  • Leidingwater
  • Oppervlaktewater
  • Grondwater


Leidingwater


Het gebruik van leidingwater wordt vaak toegepast in een kleine of gemiddelde tuin.

In een grote tuin kan leidingwater onvoldoende druk geven.

Leidingwater is bijna altijd onbeperkt beschikbaar, zodat u altijd uw tuin kunt beregenen.

Maar dat is uiteindelijk wel kostbaar te noemen.


Voordelen                         Nadelen

Onbeperkt water               Water kost geld

Altijd watergebruik            Waterdruk zakt tijdens gebruik

 

Oppervlaktewater


Indien er een mogelijkheid is om gebruik te maken van oppervlaktewater zoals een sloot of meer, kan dit voordelig zijn.

Het bespaart op de waterrekening en ook dit water is vaak onbeperkt beschikbaar.

Als er gebruik wordt gemaakt van dit oppervlaktewater, moet er een juiste beregeningspomp geïnstalleerd worden die in de waterbehoefte kan voorzien.


Voordelen                       Nadelen

Water kost niets             Kosten aanschaf pomp      Grote waterdruk             Stroomverbruik


Grondwater


Het gebruik van grondwater komt vaak voor in grote tuinen waar een waterput geslagen kan worden.

Door middel van een grondboring kan bepaald worden of gebruikgemaakt kan worden van grondwater.

Als u grondwater wilt gebruiken, raden wij aan om een bronpomp te laten slaan.


Voordelen                       Nadelen

Water kost niets              Aanleg kost extra investering Grote waterdruk              In periode van droogte          

                                           beperking waterschap


Als de watervoorziening is bepaald, moet de waterdruk gemeten worden voor het gebruik van de sproeiers.

De waterdruk is bepalend voor de reikwijdte van de sproeiers.

De waterdruk kan gemakkelijk opgemeten worden door een zogeheten manometer aan te sluiten op de waterleiding.

Als u een waterpomp hebt, is deze functie vaak op de pomp zelf aanwezig.

De pomp geeft daarmee de waterdruk weer.

Als de waterdruk opgemeten wordt, is het van belang dat er geen ander waterverbruik is.

De kraan die aangesloten is op de tuinslang wordt volledig opengedraaid, de manometer geeft vervolgens de hoeveelheid Bar aan.